گروه صنعتی عباسی

با استعانت خداوند متعال و همکاری شرکت تجارت گستر شهریار تاوریژ پویا وب سایت گروه صنعتی عباسی ایجاد گردید.

 

تاریخ ساخت و ساز : خرداد 1394
مکان: ترکیه - آنکارا
ارزش: 29.391.000 تومان
آدرس وبسایت کلیک کنید