گروه صنعتی عباسی

با استعانت خداوند متعال و همکاری شرکت تجارت گستر شهریار تاوریژ پویا وب سایت گروه صنعتی عباسی ایجاد گردید.

 

Construction date: Oktober 2015
Location: Slovenija, Ljubljana
Value: $1.299.525,00
Investors website: www.clickhere.com