گروه صنعتی عباسی

با استعانت خداوند متعال و همکاری شرکت تجارت گستر شهریار تاوریژ پویا وب سایت گروه صنعتی عباسی ایجاد گردید.

 

تاریخ ساخت و ساز : فروردین 1393
مکان: ترکیه - آنتالیا
ارزش: 1.299.525 تومان
آدرس وبسایت کلیک کنید