گروه صنعتی عباسی

با استعانت خداوند متعال و همکاری شرکت تجارت گستر شهریار تاوریژ پویا وب سایت گروه صنعتی عباسی ایجاد گردید.

 

تاریخ ساخت و ساز : شهویور 1395
مکان: ایران - تبریز
ارزش: 46.479.525 تومان
آدرس وبسایت کلیک کنید