گروه صنعتی عباسی

با استعانت خداوند متعال و همکاری شرکت تجارت گستر شهریار تاوریژ پویا وب سایت گروه صنعتی عباسی ایجاد گردید.

 

تاریخ ساخت و ساز : بهمن 1394
مکان: استرالیا
Value: $1.299.525,00
آدرس وبسایت کلیک کنید